חזית מאווררת הינה הסטנדרט הגבוה ביותר למערכת בידוד המייצרת חסכון באנרגיה. הבידוד האפקטיבי ביותר הוא פלטות של פוליסטרול, אך קיימים גם סוגים אחרים של בידוד.

בישראל, לא רבים מכירים ציפוי קירות בשיטת החזית המאווררת ועקב כך בידוד הקיר מבוצע ללא המרווח של 2 ס”מ הנדרש למעבר האויר. הדבר מביא לכך שהקיר “אינו נושם” ומים נאגרים בקיר.

במידה והדבר אינו מטופל בזמן , מופיעים לאחר תקופה מסוימת עובש ופטריות בקירות הבית. בנוסף, במקרים רבים שמים בידוד על הקיר אולם לא סוגרים אותו בצורה נכונה ולכן גם לא נסגרים הגשרים התרמיים (thermal bridges).

לפי הסטנדרנט הבינלאומי על פיו אנו עובדים – לאחר סיום ציפוי הקיר יש לבקר את העבודה באמצעות תמונות תרמוגרפיות על מנת לוודא שאין גשרים תרמיים. במקרים רבים לא נכנס מספיק אויר לחלל זרימת האויר. לפני יצירת החזית המאווררת יש לחשב את מימדי החלל.

בתמונות אלו ניתן לראות את העיקרון של חזית מאווררת בקיר:

החלק הכחול הוא הקיר, החלק הירוק מסמן את ציפוי הקיר.
החץ האדום מסמן את כיוון זרימת האויר מלמטה למעלה.
החלק הצהוב הוא הבידוד.
הלאטות מוחזקות באמצעות לוחיות אלומינים במרחק 2 ס”מ מהקיר
כך שהאויר יכול לזרום מלמטה למעלה.