Benami Roofing & Construction

עולם של עיצוב, ביצוע ושירותים לגגות

בן עמי גגות ובניה – עולם שלם של תכנון, ביצוע ושירותים לגג
יוצרים ומבצעים כל רצון וצורך שלכם הנוגע לגגות ובניה
באיכות הגרמנית – אירופאית הטובה ביותר

אנו מזמינים אתכם להיכנס ולראות גם את הפעילות הנוספת שלנו:
בניית קירות אנרגטיים בשיטת החזית המאווררת.

גגות ובניה

פלצונל

צפחה

קירות אנרגטיים

פרוייקטים-בביצוע

מערכות-הגנה-מברק

מתכת-קישוטית

עלה-זהב

גישה-מרחוק

שיקום

עיצוב-הנדסאי

מרזב

צריחים-תלולום

שבשבת

כפות-קטנות

כפןת-גדולות

קרוי